NCC lanserar digital tjänst för reparationer av vägskador

Genom appen CPOT kan NCC:s kunder enkelt beställa reparationer av vägskador genom att ladda upp en bild på skadan, beskriva behovet och ange dess exakta position. Via tjänsten får kunden en full översikt över beläggningsunderhållet, kontroll över sin budget samtidigt som de kan ha en direkt dialog med den person på NCC som utför arbetet.

– Vårt mål är att göra det enkelt och effektivt för våra kunder att hantera sitt vägunderhåll utan onödig administration. I första hand är CPOT framtagen för våra kunder som hanterar hundratals, om inte tusentals, skador varje år, till exempel kommuner. Det finns dock en stor potential även för företag, privata kunder och entreprenörer för att effektivisera sitt underhåll av vägar och asfalterade ytor, säger John Johansson, chef för kundsamordning på NCC Industry Asfalt.

Som ett led i att branschen digitaliseras mer och mer ökar även efterfrågan och krav på digitala tjänster i upphandlingar rörande reparationer av vägskador.

– Vi arbetar kontinuerligt med digital innovation för att lösa våra kunders problem, skapa en hållbar tillväxt och öka produktiviteten i vår industriverksamhet i hela Norden. Vi ser att efterfrågan och kraven också finns från de marknader där vi är verksamma, säger Daniel Teclemariam, chef för affärsinformation på NCC Industry.

Förutom att underlätta kundernas vägunderhåll bidrar CPOT också till att göra vägar, trottoarer och cykelbanor säkrare. Enligt en studie¹ från Uppsala universitet så är potthål en av de vanligaste orsakerna till cykelolyckor.

– I takt med att cykling, resor med elskotrar och transporter med andra nya färdmedel ökar i vår stadsmiljö är det viktigt för NCC som en ledande aktör på asfaltsmarknaden att bidra till en säkrare vägmiljö. Vi för en dialog med till exempel elskoterföretag och sensorteknikföretag om hur vi genom CPOT kan hjälpa våra städer och kommuner att skapa säkra vägar och minska antalet olyckor, säger Daniel Teclemariam.

CPOT finns tillgänglig för alla NCC:s asfaltskunder i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Tjänsten är kostnadsfri.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se