Harmoniserade byggprodukter i EU

I förra veckan nådde Europaparlamentet, rådet och kommissionen en preliminär överenskommelse om byggproduktförordningen (CPR).

Nu har Europaparlamentet, rådet och kommissionen nått en preliminär överenskommelse om byggproduktförordningen (CPR). Förordningen ska ge bättre förutsättningar att ta fram harmoniserade standarder för byggprodukter.

– Att det blir lättare att köpa och sälja byggprodukter inom EU innebär att svenska företag enklare kan nå en större marknad och att utbudet av jämförbara produkter ökar på marknaden. Det är en god nyhet för svenska företag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

EU-länderna har i förordningen om byggprodukter enats om hur man ska prova och kommunicera prestandan hos byggprodukter. Överenskommelsen ska göra det lättare att sälja svenska byggprodukter såsom cement och trävaror i andra EU-länder. Det blir samtidigt lättare för svenska företag att köpa byggprodukter från andra EU-länder.

Enligt regeringen har förhandlingenn varit en framgång för Sverige som varit emot EU-kommisionens förslag om att utöka förordningens tillämpningsområde till produkter som produceras på arbetsplatsen. Den 13 december genomfördes det sista trepartsmötet och där enades instutionerna om en preliminär överenskommelse.

Överenskommelsen innebär bättre förutsättningar för att ta fram harmoniserade standarder, och en tydlig process och beskrivning av hur detta ska ske. EU-kommissionen får också möjlighet att publicera standarder med mindre formella avvikelser och att ta fram egna delegerade akter som alternativ, om standardiseringen inte når resultat.

En betydande förändring gentemot den rådande förordningen är att kommissionen får ta fram produktkrav för att förbättra byggprodukters miljömässiga hållbarhet. Det blir därutöver krav på byggmaterialproducenter att deklarera produkters klimat- och miljöegenskaper.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se