Halvledarbrist påverkar Volvos leveranser

Den globala bristen på halvledare kommer ha en betydande påverkan på Volvokoncernens tillverkning under det andra kvartalet i år. Foto: Volvo Lastvagnar.

Under det andra kvartalet i år kommer den globala bristen på halvledare ha en betydande påverkan på Volvokoncernens tillverkning. Det innebär att Volvo kommer införa stoppdagar i sin globala verksamhet för tillverkning av lastbilar. Dessa beräknas uppgå till till totalt mellan två och fyra veckor beroende på produktionsanläggning.

Utöver detta förväntas störningar påverkar andra affärsområden såsom anläggningsmaskiner och industrimotorer.Den globala försörjningskedjan för i först hand halvledare, men även andra komponenter är just nu mycket instabil och osäkerheten om hur utvecklingen ser ut är stor.

Enligt ett pressmeddelande förväntas störningarna ha negativ inverkan på Volvokoncernens intjäning och kassaflöde. Volvo och dess affärspartners arbetar intensivt för minimera antalet fordon som berörs och påverkan på kunderna genom fortsatt flexibilitet för att kunna öka produktionstakten när det är möjligt.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se