Klädföretag köper bolagstrio i byggindustrin

Foto: Skandinaviska Områdesskydd AB.

Ett villkorat förvärvsavtal mellan Skandinaviska Områdesskydd och det börsnoterade klädföretaget Wesc han ingåtts. Skandinaviska Områdesskydd förvärvas tillsammans med Kenit AB och Sanera Stockholm AB. Wesc är noterat på Nasdaq First North.

Inför årsstämman i maj kommer en bolagsbeskrivning för den nya koncernen publiceras och vid godkännande av Årsstämma och Nasdaq First North byter företaget namn till Vestum.

Enligt ett pressmeddelande är Vestum en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot byggbranschen. Vestum förvärvar och utvecklar små- och mellanstora välskötta och lönsamma bolag inom bygg- och anläggningsbranschen, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader där Vestum tillsammans med entreprenörer och företagsledningar kan vara med och utveckla bolagen i syfte att driva lönsam tillväxt.

Investerings- och ägarfilosofin har sin grund i entreprenörsskap och långsiktighet med en decentraliserad affärsmodell. Vestum pekar på att verksamhetsbeslut ska tas i det rörelsedrivande företaget snarare än på koncernnivå. Denna decentralisering i kombinerat med respektive enhet får stöttning från koncernfunktioner ska frigöra tid för affärs- och verksamhetsutvecklingen.

Skandinaviska Områdesskydd startades 2005 och är ett av Sveriges större montageföretag inom områdesskydd: en rikstäckande och fristående totalentreprenör med kompetens inom såväl montage som installation av automatik och passagesystem.

Kenit är ett systerbolag till Skandinaviska Områdesskydd som importerar material som används i den egna verksamheten. Kenit har Skandinaviska Områdesskydd som sin enda kund. Företaget har 29 anställda.

Sanera Stockholm AB startades 2006 och utför i första hand rivningsentreprenader i Stockholmsregionen. Majoriteten av Saneras projekt utförs åt byggrelaterade företag, försäkringsbolag samt fastighetsbolag.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se