Kanonaden anlägger industriområde i Göteborg

Foto: Kanonaden Entreprenad.

Kanonaden Entreprenad har fått i uppdrag att utföra markarbeten för nya industritomter i Rollsbo Västerhöjd i Kungälv, norr om Göteborg. Uppdragsgivare är Ytterbygg och kontraktvärdet uppgår till 143 miljoner kronor.

Vid E6:an i Rollsbo-området strax norr om Göteborg finns stor efterfrågan på nya industrilokaler. Nu ställer Ytterbygg i ordning 200.000 kvadratmeter för verksamhetsanpassade industrilokaler och lager i området.

Kanonaden kommer utföra mark-, VA- och gatuarbeten, inklusive losshållning av stora mängder berg.

– Vi ser att vi kan bidra med vår erfarenhet och kunskap från likartade projekt och gläder oss åt att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i den attraktiva göteborgsregionen, säger Ola Forsell, vd Kanonaden Entreprenad.

Det nya området i Rollsbo Västerhöjd är ett utvecklingssamarbete mellan de båda fastighetsägarna Ytterbygg och Kungälv kommuns markbolag Bokab. Företagen har ett gemensamt åtagande att ställa i ordning allmänplatsmark.

Färdigställandet av de nya industritomterna kommer ske i etapper, med succesiv överlämning av tomterna för igångsättning av byggnationer från och med nästa år. Kanonadens entreprenad beräknas pågå fram till sommaren 2023.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se