Svevia bygger för vindkraft i Tjällmo

Svevia har fått uppdraget att utföra alla förberedande anläggningsarbeten vid den nya vindkraftparken i Tjällmo, Motala kommun. Foto: Svevia.

Uppdraget att utföra förberedande anläggningsarbeten vid en ny vindkraftpark i Tjällmo i Motala kommun har tilldelats Svevia. Det inledande arbetet med att bygga anslutande vägar är redan påbörjat och när den färdiga parken är klar kommer den bestå av elva vindkraftverk.

Det är rejäla vägar som ska byggas för att klara de stora och tunga transporterna av byggmaterial och de 107 meter höga vindkraftverken. Det rör sig om totalt tio kilometer väg, varav sex kilometer är befintlig väg som breddas och förstärks. Därutöver kommer Svevia att bryta ny mark genom skogsterräng för att anlägga cirka fyra kilometer ny väg.

– Ett bergförankrat fundament förankras genom att vi borrar ner i berget och monterar ett stag som sedan gjuts fast och på så sätt håller fundamentet på plats. Ett gravitationsfundament är en annan typ av konstruktion som bygger på att det är så stort och tungt att det inte behöver någon förankring för att hålla upp ett vindkraftverk, säger Johan Andersson, arbetschef, Anläggning på Svevia i Linköping.

Uppdraget omfattar även anläggning av elva kranplaner till lyftkranen som ska lyfta varje vindkraftverk på plats.

– För en den oinvigde kan en kranplan se ut som vilken plan yta som helst, men den kräver noggrant utfört anläggningsarbete. Lyftkranen är beroende av stor bärighet på en yta som måste vara helt plan, förklarar Johan Andersson.

En vindkraftpark som producerar el är också på många sätt en högteknologisk anläggning som kräver egen el. I Svevias uppdrag ingår även all dragning av den el och de kablar som behövs till vindkraftparken.

– Vi kommer också att ombesörja att transportvägen från Oskarshamn och till Tjällmo breddas och förbereds i kurvor och korsningar för att de långa transporterna med vindkraftverk ska kunna transporteras obehindrat, berättar Johan Andersson.

Det förberedande arbetet planeras vara helt klart till våren 2022 när vindkraftverken kommer att resas. Kontraktet är värt cirka 110 miljoner kronor.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se