Håll koll på väglaget från köksbordet

Foto: Kerstin Ericsson
Foto: Kerstin Ericsson

Vintern är här och därmed är vi inne i en årstid då väglaget skiftar snabbt. Kolla in väglaget innan du ger dig ut på vägarna. Med hjälp av Trafikverkets vägväderstationer och rapportering av utförda åtgärder kan du få koll på väglaget.

Trafikverket ansvarar för underhållet av de större vägarna. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. Tidpunkten när Trafikverkets entreprenörer skickar ut plogbilarna beror till största delen på hur trafikerad vägen är.

– Väglaget skiftar snabbt på vintern. Vi plogar och halkbekämpar så snart våra kriterier är uppfyllda, men det är viktigt att som bilist ha koll på väglaget och köra efter de förutsättningar som gäller här och nu, förklarar Henrik Sundquist på Trafikverket.

Trafikanter kan ha koll på väglaget via Trafikverkets hemsida. På en karta markeras vägarna med vilket väglag som råder: inga problem, risk för besvärligt väglag, besvärligt väglag samt snö och isvägbana. Här kan man även se bilder på väglaget via vägväderkameror.

När vintern närmar sig har Trafikverkets entreprenörer hjälp av cirka 800 vägväderstationer, som är placerade över hela landet. Stationerna visar yttemperatur, daggpunktstemperatur, lufttemperatur, nederbörd, vindriktning och vindhastighet i realtid.

På så gott som alla finns det också väglagskameror som tar bilder var 10:e minut på hur väglaget ser ut, även nattetid. Tillsammans med prognoser via vädertjänster har entreprenörerna goda möjligheter att förutsäga vinterväglag och risken för halka, dygnet runt. Trafikverket kontrollerar att entreprenörerna startar i rätt tid, blir klara i rätt tid och att resultatet blir som avtalat. Denna leveransuppföljning används sedan som underlag till den trafikinformation som beskriver väglaget.

© Anläggingsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se