Grönyteaffärer för 1,7 miljarder kronor

Knappt 500 företag inom grönytesektorn gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpien uppgick till 1,7 miljarder kronor. Foto: Multione.

Omkring 500 företag inom grönytebranschen gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Det samlade värdet på inköpen uppgick till cirka 1,7 miljarder kronor och det är landets kommuner som är de största beställarna.

Affärsvärdet för den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljoner kronor.

Konsultföretaget PublicInsight har kartlagt förra årets inköp av varor och tjänster inom grönytesektorn från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 500 företag inom branschen gjorde affärer för närmare 1,7 miljarder kronor med offentligs köpare under 2020 där landets kommuner står för den största delen av grönyteföretagens offentliga affärer och den största leverantörer till offentlig sektor är Svensk Markservice AB.

– Offentliga affärer är väldigt viktiga för våra medlemmar. Tyvärr är det svårt för många av de mindre eller nystartade företagen att komma in på den offentliga marknaden på grund av upphandlingarnas utformning. Vi skulle vilja se att fler offentliga beställare utformade underlag som är möjliga att delta i för de mindre företagen. Viljan och ambitionen att göra fler affärer på den offentliga marknaden finns bland grönyteföretagen, säger Pontus Joräng, ordförande i branschorganisationen Trädgårdsanläggarna.

Av landets 290 kommuner var det 231 kommuner som under fjolåret köpte tjänster från grönyteleverantörerna. Det totala värdet uppgick till 1,4 miljarder kronor. 

Av de 490 företag som gjorde affärer på den offentliga marknaden hade 412 kommunala beställare. Affärsvärdet för statliga och regionala beställare av grönytetjänster är relativt jämnt fördelat med 132 miljoner kronor för statliga beställare och 113 miljoner kronor för regionala beställare.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

Källa: PublicInsight.