Peab renoverar tunnel i Göteborg

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nu renoveras Tingstadstunneln som förbinder Hisingen med Göteborgs fastland. Det är Peab som kommer utföra renoveringen och Trafikverket är beställare. Kontraktsumman uppgår till 365 miljoner kronor.

Tingstadstunneln byggdes 1968 och det passerar cirka 125 000 per dygn. Därmed är den en av Västsveriges viktigaste vägförbindelser. Från och med nästa vår kommer den 455 meter långa tunneln totalrenoveras och ett tunnelrör i taget kommer stängas av för renoveringsarbetet.

Peab kommer bland annat renovera hela tunnelns konstruktion, byta ytskikt på väggar och i tak samt lägga ny beläggning på vägbanan. I samband med renoveringen kommer även trafiksäkerheten och framkomligheten i tunneln öka. Målet är att förlänga Tingstadstunnelns livslängd med 30-50 år.

– Vi på Peab har lång och bred erfarenhet av att bygga och renovera i miljöer med hög trafikbelastning inte minst från det nyligen avslutade projektet med sänkningen av E45 och nya  Gullbergstunneln i centrala Göteborg. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete tillsammans med Trafikverket och övriga samarbetspartners, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

Under renoveringen kommer merparten av tekniken, såsom belysning och fläktar, att bytas ut och ett nytt brandskyddssystem installeras tillsammans med ett nytt dagvattensystem som tar hand om vatten som samlas i tunneln.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart under nästa vår. Arbetet förväntas vara klart till årsskiftet 2023/2024.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se