Fraktionssorterare från OP System

RM60_VS60_Asphalt_2005_02

OP System lanserar en ny fraktionssorterare från Rubble Master – RM VS60.

Den nya fraktionssorteraren har försiktning vilket ger ett minskat slitage på krossen. Den har dubbla siktdäck och sorterar asfalt, betong, tegel sckatmassor med mera. Beroende på material är kapaciteten upp till 100 ton per timme. El kan dessutom tillföras direkt från krossens generator.

© Anläggningsvärlden 2017
info@anlaggningsvarlden.se