Fördelar med återvunna däck

I en ny VTI-studie konstaterar forskarna att återvunnet gummi kan ge fördelar såväl ekonomiskt, som funktionellt och miljömässigt. Lars-Johan Johansson, vd på företaget Nordenväg som redan idag tillverkar vägbankar av återvunna sprängmattor hoppas att VTI-studien ska få fler att se fördelarna med återvunna däck i anläggningskonstruktioner. Foto: Per Eriksson
I en ny VTI-studie konstaterar forskarna att återvunnet gummi kan ge fördelar såväl ekonomiskt, som funktionellt och miljömässigt. Lars-Johan Johansson, vd på företaget Nordenväg som redan idag tillverkar vägbankar av återvunna sprängmattor hoppas att VTI-studien ska få fler att se fördelarna med återvunna däck i anläggningskonstruktioner.
Foto: Per Eriksson

Gummi har särskilda egenskaper i förhållande till andra material. När uttjänta däck återvinns kan man få fram olika produkter som till stora delar har kvar sina tekniska egenskaper.

Materialet är mjukt, elastiskt, har isolerande och dränerande förmågor samt återfår sin ursprungliga form efter en belastning. Dessutom är det beständigt över tid.

– Egenskaperna kan utnyttjas för att framställa produkter och konstruktioner med unika kvaliteter, till exempel produkter som tål större deformation utan att gå sönder, som dämpar vibrationer och buller eller har renande och stabiliserande förmågor, säger Fredrik Hellman, forskare på VTI.

VTI har utrett hur man på ett bättre sätt skulle kunna utnyttja återvunna däck. Studien har fokuserat på olika återvinningsalternativ med hänsyn till utvecklingsmöjligheter, vilka egenskaper som tillförs, miljö- och klimatpåverkan samt möjlig kommersialisering.

Exempel på användningsområden är gummiinblandning i betongprodukter, vägunderbyggnad, utfyllnad samt ersättning av obundna stenmaterial, vibrations- och bullerdämpning av spårbunden trafik, cykel- och gångvägar med grön profil, gummiasfalt, rening av förorenat vatten och för stabilisering av metaller i förorenade massor.

För att återvinningen ska bli kommersiellt gångbar är det flera viktiga aspekter som måste fastställas kring miljöpåverkan på kort och lång sikt, ekonomi, regelverk, ansvarsförhållanden och hur materialet skall omhändertas när konstruktionen har tjänat ut sin livslängd.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se