Fassi blir majoritetsägare i Cranab

Fassi, en av världens största tillverkare av kranar för lastbilar, blir majoritetsägare i Cranab koncernen med dotterbolagen; Vimek, Bracke Forest och Slagkraft, genom förvärvet av Z-forestabs ägarandel i bolaget.

Z-forestab, ett samägt bolag av Inlandsinnovation, Mittkapital och Ekonord, har beslutat att sälja sin andel i Cranab. Fassi är redan delägare i Cranab koncernen men genom denna affär blir Fassi majoritetsägare.