Ett väloljat återvinningsmaskineri

Till Ragn-Sells behandlingsanläggningar kommer varje år 40 000 ton olja. Majoriteten av den, 31 000 ton, är så kallad spillolja som efter behandling regenereras. Det betyder att den återställs till ursprunglig basolja och kan återinföras på marknaden som en ren råvara. Ragn-Sells tar emot och samlar in oljor från verkstäder, industrier, hamnar och andra verksamheter som behöver hjälp med att hantera förbrukad olja.

En bransch som Ragn-Sells valt att utveckla med ett särskilt koncept är bilverkstäder. Idag har Ragn-Sells brandsäkra skåp för farligt avfall utplacerade på ett ständigt ökande antal verkstäder som töms regelbundet och där innehållet omhändertas och återvinns. Fördelarna är många, inte bara för miljön utan även för verkstäderna som får ett kvitto på att deras oljerester tas omhand på rätt sätt och de får även en redovisning och statistik över vad som återvunnits.

– När vi berättar för verkstäderna att deras olja kan återvinnas blir det ofta en aha-upplevelse, många vet inte att deras oljerester kan bli till ny basolja av hög kvalitet, säger Maria Kosinski, Group Portfolio Manager på Ragn-Sells som driver konceptet som heter ”Hållbar Verkstad”.

Den allra bästa spilloljan, där 95 procent av oljan kan återvinnas, skickas till ett raffinaderi i Finland där den renas och blir till ny olja. Den som inte är av lika hög kvalitet, där 75 procent kan regenereras, går till ett raffinaderi i Tyskland. Spilloljan som skickas till Tyskland fraktas dit med tåg för minsta möjliga miljöpåverkan och oljan som går till Finland fraktas i stora volymer med fartyg. Det är därför viktigt att verkstäder och andra kunder inte blandar vätskor utan sorterar oljerester för sig.

– Utöver alla andra miljöaspekter som finns gällande olja är det mycket koldioxidkrävande att ta upp råolja ur jorden, det steget faller ju bort här. Bara på den spillolja vi skickar till Tyskland spar vi 10 000 Thailandsresor per år i koldioxidutsläpp jämfört med jungfrulig olja, menar Maria Kosinki.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se