Naturreservat i Nykvarn drabbat av granbarkborre

Delar av naturreservatet Jägarskogen i Nykvarns kommun har angripits av granbarkborre. Vissa träd blir röda av torka och dör.

– Jägarskogens naturreservat är skyddat sedan 2009 och har liksom alla naturreservat ett områdesspecifikt syfte och särskilda föreskrifter som beskriver vad som inte är tillåtet samt en skötselplan. Syftet med Jägarskogens naturreservat är att bevara och utveckla ett varierat skogsområde med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet skriver Nykvarns kommun på hemsidan.

Kommunens miljöavdelning kan i vissa fall ge dispens från föreskrifterna. Miljöavdelningen tittar nu på vilka tillstånd som behövs för att kunna göra åtgärder mot granbarkborren i Jägarskogen.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se