Premiär för fallvänlig asfalt på cykelväg

Den 13 juli lades en ny sorts fallvänlig asfalt i Lund. Asfalten är fem gånger mer stötdämpande än vanlig asfalt. Peab Asfalt har tillsammans med forskningsinstitutet RISE och återvinningsföretaget Massbalans deltagit i ett forskningsprojekt och man har nu tagit fram den unika asfalten. 

– Peab Asfalt har under många år arbetat med stötdämpande asfalt i syfte att skydda cyklister och fotgängare. Efter ett antal provytor och laboratorieförsök är vi äntligen framme med att industriellt tillverka och lägga ut en beläggning som har en mycket bra stötdämpande effekt och god beständighet, säger Lars Jansson, laboratoriechef på Peab Asfalt.

Mätningar har påvisat stora förbättringar vad gäller kritisk fallhöjd i förhållande till konventionell asfalt. Asfalten kommer dock inte ersätta behovet av hjälm vid cykling och annan nödvändig skyddsutrustning utan ska ses som ett komplement. 

– Försöket är unikt och har i skett i gott samarbete med Lunds kommun, RISE och Massbalans AB. För att utveckla och förbättra produkten är det otroligt viktigt att vi får prova den stötdämpande beläggningen på en riktig cykelväg och samtidigt få möjlighet att fånga upp synpunkter från användarna, de som cyklar och går där. Beläggningen är inte enbart framtagen för cykelvägar utan skulle mycket väl i ett framtida scenario kunna användas exempelvis utanför äldreboenden, avstigningsplatser för bussar och andra ställen där risken för fallskador är stor, förklarar Lars Jansson.

Syftet med den fallvänliga asfalten är att minska risken för skador på både fotgängare och cyklister. Det som ska mätas är registrerade skador på sträckan, hur asfalten upplevs att gå och cykla på samt hur asfalten uppför sig vid årstidsväxlingar och underhåll av vägen.

– Att bygga cykel- och gångvägar med ett mer förlåtande material kan förhindra tusentals att skada sig. Vi är nu inne på vårt tredje år av forskning och utveckling och vi närmar oss en färdig produkt som kan ge nytta till samhället, säger Viveca Wallqvist, seniorforskare på forskningsinstitutet RISE.

Den fallvänliga asfalten är blandad med gummigranulat. Vanlig asfalt består av sten och bindemedlet bitumen. Nu tillsätts alltså även 30 procent gummigranulat från återvunna däck.

Alla ämnen som ingår i däcket är bundet i gummit, ungefär som i en sten.

Detta gör att lakvattnet – som är det vatten som passerar genom gummigranulatet – uppfyller dricksvattenkvalitet redan innan det är bundet i asfaltsmaterialet som helt omsluter gummigranulatet.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se