Epiroc levererar eldrivna gruvmaskiner

95677678c3522e35_org

Mindre än ett år efter Epirocs lansering av sin nya generation batterielektrisk gruvutrustning så har bolaget vunnit order för dessa maskiner från kunder i flera länder inklusive Finland, Australien och Kanada. 

I Finland beställde Agnico Eagle Mines Limited under tredje kvartalet 2019 riggen Boltec E Battery för användning vid guldgruvan Kittilä. Flera order från andra bolag har bokats under tidigare kvartal för batterielektriska versioner av bergbultningsriggen Boltec, ortdrivningsriggen Boomer, lastaren Scooptram och gruvtrucken Minetruck.

Dessutom testar Agnico Eagle Mines redan flera av Epirocs batteridrivna maskiner vid Kittilä som en del av projektet Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS). SIMS, där Epiroc har rollen som samordnare, är del av Horizon 2020, Europeiska Unionens mest omfattande forsknings- och innovationsprogram någonsin. En Boomer E2 Battery har varit i drift några månader vid Kittilä, och i augusti anlände en Minetruck MT42 Battery och en Scooptram ST14 Battery till gruvan som en del av SIMS-projektet.

Epiroc lanserade sina första batterielektriska maskiner 2016. I november 2018 lanserade bolaget sin nya generation bestående av 14- och 18-ton lastare, en 42-ton gruvtruck och en medelstor borrfamilj inklusive riggar för ortdrivning, produktionsborrning och bergförstärkning. Epiroc strävar efter att kunna erbjuda sin kompletta flotta av underjordisk gruvutrustning i batterielektriska versioner år 2025.

Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa och säkerhet, lägre total driftskostnad och högre produktivitet. Fördelen är särskilt betydelsefull för verksamheter under jord där gruvbolag traditionellt måste investera tungt i ventilation för att få ut dieselavgaser.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se