Entreprenad Live tillbaka till Säve 2020 och 2022

DSCN3722

– Vi kommer tillbaka till Säve depå i september 2020 och 2022. Till Entreprenad Live 2020 har vi redan mycket bokat. De flesta utställarna vill säkerställa en bra monterplats redan nu, säger Entreprenad Lives projektledare Hans-Erik Kristensson.

Årets Entreprenad Live i Göteborg fick höga betyg från besökare och utställare visar den enkätundersökning som det oberoende undersökningsföretaget Fairlink har genomfört. Framförallt mässplatsen och det personliga bemötandet får starka siffror.

Besökarna upplever att en entreprenadmässa speciellt för Västsverige gör det möjligt för dem att enkelt ta sig dit. Utställarna anser att den geografiska närheten underlättar för dem att möta kunder de annars kunde ha missat.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se