En fjärdedel av vägkostnader beror på trafik

_DSF1078

Sveriges Åkeriföretag har låtit utreda orsaker och kostnader till förkortad väglivslängd.  Utredningen som gjorts av WSP ska medverka till en faktabaserad dialog om vägslitage baserat på vetenskapligt välgrundade referenser.

– Bara en fjärdedel av Trafikverkets underhållskostnader på det statliga vägnätet är trafiklastberoende, t.ex. dubbdäck från personbilar och slitage från tunga fordon, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Utredningen visar att tre fjärdedelar av vägslitaget beror på andra orsaker som t.ex. brister i underhåll, försenat underhåll, byggfel med underdimensionering, brist på planfräsning före asfaltering, åldring och oxidation av asfalt, otillräcklig dränering, tjälsprickor och tjäldeformationer, sättningar i undergrund. Vägslitageskatteutredningen har diskuterat att ta in 4 miljarder kronor från åkerinäringen till statskassan.