Elektro-hydraulisk lösning vinner Volvos teknikpris

En innovation som avsevärt förbättrar energieffektiviteten i grävmaskiner har till delats Volvos Teknikpris 2021.

Innovationen Common Pressure Rail Hybrid-lösningen har utvecklats av Volvo CE och är en innovation som förbättrar grävmaskinens prestanda och ger lägre koldioxidutsläpp.  

Forskningsprojektet leds av Volvo CE-ingenjörer från Sverige och Sydkorea i nära samarbete nära med finska företaget Norrhydro. Idag har innovationen utvecklats till en verklig lösning som testas ute i fält tillsammans med kunder och förväntas snabba på elektrifieringen av Volvos större grävmaskiner.

Enligt Volvo CE kommer den nya teknologin bli tillgänglig på marknaden inom en ”nära framtid”.

– Den här innovationen innebär att Volvo CE kan erbjuda sina kunder en helt unik elektro-hydraulisk lösning som tar energieffektivitet till nya nivåer. Den visar på den passion som finns hos våra ingenjörer för att utveckla lösningar med kunden i fokus, lösningar som driver vår omvandling till en verksamhet med netto-nollutsläpp. Det är också ett bevis på att när vi samarbetar i partnerskap kan vi uppnå fantastiska resultat, säger Lars Stenqvist, teknisk direktör Volvokoncernen.

Common Pressure Rail Hybrid syftar till att maskinens samtliga arbetsfunktioner kopplar samman till ett hydrauliskt energilager via en gemensam uppsättning tryckledare. Energilagret, som består av hydrauliska ackumulatorer möjliggör energieffektiv återvinning av rörelseenergi samt effektförsörjning. För cylinderdrivna funktioner används så kallade “smarta aktuatorer” för att uppnå energieffektiv konvertering från hydraulisk effekt till en variabel kraft och hastighet. Systemet medger även energiåtervinning och prestandaökning hos maskinens roterande laster, såsom svängfunktionen genom införandet av variabla hydraulmaskiner. Tack vare kraftigt reducerade energiförluster samt effektbidraget från hydraulackumulatorer kan en mindre drivkälla användas och kylbehovet minskar. Med en högre tillgänglig effekt kan cykeltiderna kortas, exempelvis vid lastning av lastbil.

– Vi är verkligen stolta över den här utmärkelsen, som delas med våra samarbetspartners, säger Kim Heybroek, som arbetar med Emerging Technologies på Volvo CE och en av ingenjörerna bakom den vinnande lösningen. Potentialen i den här innovationen har varit en stark drivkraft för oss i projektet då vi sett vilka enorma vinster det kan ge våra kunder.

Volvos teknikpris är ett erkännande för ”utomordentliga tekniska framsteg” som bidrar till att höja Volvokoncernens tekniska expertis inom högteknologiska lösningar.

Vinnarna av Volvo Technology Award 2021 är: Kim Heybroek, Sangki Bae, Junwoo Kim, Byeongmo Ko, Donghun Oh, Wonkil Choe, Wontaek Oh and Namgyu Kim.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se