Dumperbilar från Volvo och SLP till ny gruvsatsning i Pajala

Kuva 025


Det åttaåriga kontraktet med gruvbolaget Kaunis Iron har tecknats av Volvo Lastvagnars återförsäljare Wist Last & Buss och omfattar leasing av omkring 30 stycken malmtransportekipage. 
Malmtransporterna är planerade att starta i slutet av juli i år.

Kaunis Iron kommer, genom ett transportbolag som ägs av Kaunis Holding, köra sträckan Kaunisvaara-Pitkäjärvi med 90-tons malmekipage sju dagar i veckan, dygnet runt, med en volym om cirka två miljoner ton järnmalmskoncentrat per år.

Malmekipagen är byggda för 90-tons bruttovikt och kommer att få transportdisens enligt avsiktsförklaringen mellan Trafikverket och Kaunis Iron som nyligen undertecknades.  Malmekipaget består av  Volvo FH16 på 750 hästkrafter, 10*4 med påbyggnation av SLP, samt 5-axlad sidotippande vagn, också från SLP i Övertorneå.

Transportföretaget som ägs av Kaunis Iron kommer nu att omedelbart påbörja rekrytering av chaufförer samt tjänstemän för att kunna starta malmtransporterna enligt plan. Det kommer att etableras en trafikledningscentral på sträckan mellan Kaunisvaara och Pitkäjärvi. När produktionen nått ca två miljoner ton per år kommer det behövas omkring 120 lastbilschaufförer.

– Vi på Wist och Persson Invest är väldigt glada att ha fått förtroendet till ett långsiktigt samarbete med Kaunis iron. Med affären befäster Wist sin ställning i Pajala, vilket betyder säkrade arbetstillfällen över många år. Vi ser fram emot att tillsammans med SLP och Kaunis iron utveckla och optimera transportlösningen, säger Mats Karlsson Ek, vd på Wist Last & Buss.

–Gruvor är en extremt tuff miljö för lastbilar och jag ser förtroendet vi fått som ett bra betyg på att våra produkter är väldigt robusta och samtidigt levererar hög produktivitet, säger Stefan Strand, vd på Volvo Lastvagnar Sverige.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se