Fler tankställen för flytande gas

8b42b3ab522f9250_org

Energibolaget Gasum investerar i tankstationer för flytande gas till tunga fordon.

Målsättningen för Gasum är att etablera en tankinfrastruktur som uppfyller det tunga transportsegmentets behov av rationell logistik och tillgänglighet. Dessa etableringar har tilldelats ett investeringsbidrag av Naturvårdsverket inom programmet Klimatklivet. Investeringsstödet avser etablering av 16 tankstationer i landet och motsvarar en summa på 92,6 miljoner kronor.

– Genom att ersätta diesel med flytande biogas eller flytande naturgas inom segmentet för tunga fordon, går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid, kväveoxid, partiklar och buller.

I framtiden kommer gas att spela en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle, säger Jukka Metsälä, vice vd på Biogas Gasum Oy. Under de kommande åren ämnar Gasum att etablera ett stationsnät för flytande gas i Sverige, Norge och Finland. Stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs de stora trafikstråken för att på så vis knyta samman den nordiska marknaden.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se