Caterpillar tror på nya drivkällor

Kristian Johansson
Kristian Johansson

Caterpillar har en vision om ett fossilfritt 2025. För att nå dit och för att utveckla andra tekniska lösningar finns många idéer. Pons produktchef Kristian Johansson är med i Caterpillars utvecklingsgrupp och siar om framtiden.

En vision är en framtidssyn, en bild av ett önskvärt tillstånd. Caterpillars vision presenterades i början av 2000-talet.

– När den kom kändes det väldigt långt bort, var det ens möjligt? Nu när det är tio år kvar kan vi blicka tillbaka och se att det faktiskt hänt och händer enormt mycket berättar Kristian Johansson.

– Ta till exempel nya Cat Grade control med Assist som automatiserar grävarbetet. Eller Product Link och Vision-Link som börjar bli standard och gör att du kan följa maskinernas status, förbrukning och arbetsprocess online i realtid, berättar Kristian.

Ett annat exempel är Caterpillars hybridteknik som är unik i sin definition. Den omfattar mer än bara det tradi-tionella tankesättet som handlar om alternativa drivkällor.

– Enligt Caterpillar är hybridtekniken en samling av olika teknologier för att ge starka och effektiva maskiner med låg bränsleförbrukning, bra körupplevelse och hög kostnads-effektivitet. Caterpillar är ensam om sitt tankesätt och i sitt breda utbud av hybridmaskiner, säger Kristian.

– Inom några år kan vi säkert se andra drivkällor än idag, sen får vi se om det är bränsleceller, turbinmotorer eller något annat. Utmaningen är att maskinerna ska kunna hålla samma produktionsnivå. Ny miljömedveten teknik ska inte backa i produktivitet, betonar Kristian.

– Jag tror det blir vanligare att en operatör hanterar flera maskiner på en arbetsplats, till exempel vid ett asfaltverk eller betongstation där material ska flyttas och matas från bestämda platser. Transportcykeln kan programmeras och hanteras via både GPS och laserteknik som känner av var högarna är och vilka mängder som ligger i varje hög. Likaså tror jag tekniken med drönare blir alltmer vanlig på sikt, säger Kristian.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se