Remissversionen av Miljöbyggnad 3.0 släppt

Sweden Green Building Council

Miljöbyggnad, det ledande svenska systemet för miljöcertifiering av byggnader, kommer under 2017 uppdateras till en ny version. Den nya versionen har nu släppts på remiss för samtliga intresserade parter att lämna synpunkter på.

Den nya versionen ligger nu ute för remiss till den 15 mars 2017 och finns att ladda ner på Sweden Green Building Councils hemsida.

Arbetet med att ta fram en ny version inleddes under 2015 och har engagerat över 200 personer från den svenska bygg- och fastighetsbranschen samt akademi och övriga intressenter. Under arbetet har varje del av Miljöbyggnad granskats och diskuterats och hela systemet har setts över. Miljöbyggnads grundsyfte har alltid varit att erbjuda en svensk miljöcertifiering som följer svenska lagar, regler samt EU-direktiv. Med den nya versionen fortsätter man på det spåret. Ledstjärnan har varit att Miljöbyggnad även i fortsättningen ska driva på utvecklingen. Samtidigt ska Miljöbyggnad givetvis också passa för de som bara vill säkerställa att man klarar lagkrav och miljömål.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se