Byggstart för SKB:s geologibyggnad

Den 1 mars togs det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från undersökningar och platsövervakning på Forsmarkshalvön i norra Uppland.
Den 1 mars togs det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från undersökningar och platsövervakning på Forsmarkshalvön i norra Uppland

Den 1 mars togs det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från undersökningar och platsövervakning på Forsmarkshalvön i norra Uppland. Modern byggteknik och hållbara material kommer att användas vid uppförandet av byggnaden som ska klar våren 2025. 

På Forsmarkhalvön i Östhammars kommun finns idag flera av SKB:s verksamheter bland annat SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Här ska också slutförvaret för använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken byggas. Den nya Geologibyggnaden kommer ha stor betydelse för de kommande stora byggprojekten i Forsmark. 

Stor hänsyn till hållbarhet tas i uppförandet av byggnaden, bland annat kommer grön betong med lägre koldioxidutsläpp att användas. Stommen och fasaden kommer att bestå av trä och byggnaden kommer att ha ett så kallat sedumtak, ett tak med levande växter ovanpå tätskiktet. Möjlighet till elbilsladdning kommer också finnas. Målsättningen är att nå en silvernivå enligt miljöcertifieringen ”Miljöbyggnad”. 

”Nu börjar byggfasen för det vi kallar för vårt gröna centrum på Forsmarkshalvön”.

Vi har sett ett behov av att framtidssäkra våra lokaler inför kommande stora projekt och då är det viktigt för oss att bygga på ett hållbart sätt med hänsyn till miljön både i byggteknik och materialval, säger Stefan Engdahl vd på SKB. 

Geologibyggnaden som uppförs av byggentreprenören Veidekke, kommer att ha två våningsplan och bland annat inrymma en verkstad för undersökningsverksamheten, förvaringsplats för borrkärnor och fältutrustning, kemilaboratorium, moderna kontorsplatser samt omklädningsrum. Fastigheten utformas med ändamålsenliga portar för fordon och utrustning samt intilliggande uppställningsytor utomhus. 

Nu börjar byggfasen för det vi kallar för vårt gröna centrum på Forsmarkshalvön. I takt med att vår verksamhet expanderar, som utbyggnaden av SFR och entreprenörer etablerar sig i området, kommer flera av våra verksamheter flyttas till de nya lokalerna i Geologibyggnaden, säger Stefan Engdahl vd på SKB. 

Planen är att byggnaden ska uppföras i början av 2024 och driftsättas under våren 2025. Under efterföljande sommar kommer sedan befintlig utrustning att flyttas över från de gamla lokalerna och verksamheterna planeras starta igång i augusti samma år. 

Här kan du läsa fler nyheter inom fastigheter

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se

SKB:s geologibyggnad