Nytt toppmöte om Sydostlänken

Den 29 februari björ Ulrica Messing, landshövdning i Blekinges län in länets riksdagsledamöter, kommundirektörer och presidier till ett möte på residenset för att diskutera Sydostlänkens framtid.

Den 29 februari björ Ulrica Messing, landshövdning i Blekinges län in länets riksdagsledamöter, kommundirektörer och presidier till ett möte på residenset för att diskutera Sydostlänkens framtid. Bakgrunden till mötet är att Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förnyade underlag för kostnaderna och nyttoeffekterna med järnvägen.

– Vi måste kraftsamla för att se hur vi kan säkerställa Blekinges viktigaste infrastruktursatsning. I höstas lyckades vi tillsammans rädda kvar Ronneby flygplats i statlig regi. Jag är övertygad om att vi kan lyckas igen, säger Ulrica Messing.

I Trafikverkets uppdrag att se över kostnader och nyttoeffekter för Sydostlänken ingår även att redovisa lämplig byggstartsperiod. 

– Sydostlänken är en förutsättning för att Blekinge ska utvecklas på ett hållbart sätt. Ytterligare förseningar skulle vara förödande. Våra industrier kräver robust infrastruktur och säkrad kompetensförsörjning. Vid ett Natomedlemskap kommer dessutom andra nationer att transportera materiel och personal genom Blekinge vilket ställer höga krav på våra vägar, järnvägar och hamnar, säger Ulrica Messing.

”Som land måste vi stärka vår infrastruktur över lag för gods- och persontrafik och särskilt i vårt län som har en strategisk viktig roll i landets totalförsvar.”

På mötet föreslog landshövdingen att Roger Fredriksson (M) ska leda arbetet med att samla in och sammanställa länets argument till Trafikverket. Roger Fredriksson är kommunstyrelsens ordförande i Ronneby kommun och har inte en aktiv roll i planeringen av Sydostlänken. Alla på mötet var eniga i att ge honom det förtroendet. Roger Fredriksson påbörjar sitt uppdrag omgående.

– Jag tackar för förtroendet och startar genast arbetet med att tydliggöra Sydostlänkens konkurrensfördelar för Blekinge och Sverige. Som land måste vi stärka vår infrastruktur över lag för gods- och persontrafik och särskilt i vårt län som har en strategisk viktig roll i landets totalförsvar, säger Roger Fredriksson.

Trafikverket ska redovisa sitt uppdrag snarast möjligt till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, dock senast den 26 april 2024.

Här kan du läsa fler nyheter inom infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se