Bergstaten gör det svårare att öppna gruva

IMG_0606.JPG

Natura 2000-prövning ska göras i ett tidigare skede i tillståndsprocessen – redan innan företagen vet hur verksamheten ska utformas. Det är resultatet av Bergsstatens beslut den 15 december.

– Det här är inte bara ett slag mot våra svenska gruvbolag utan gör det också direkt svårare att möta EU:s krav på att utveckla den europeiska mineralnäringen, säger Per Ahl, vd Svemin i en kommentar.

Det är ärendet om Bolidens kopparfyndighet i Laver i Älvsbyns Kommun som nu kan innebära en ny, försvårande, standard för den svenska gruvnäringen. Bergsstaten avslog den 15 december bolagets ansökan om bearbetningskoncession med motiveringen att ett Natura 2000-tillstånd krävs innan koncession eventuellt kan meddelas. Beslutet kommer att försvåra prövningsprocessen.
– Det är inte bra att Bergsstaten anser att Natura 2000-tillstånd, i förekommande fall, är en förutsättning för att meddela bearbetningskoncession, säger Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin.

Hon delar inte Bergsstatens juridiska bedömning utan menar att Natura 2000-tillstånd inte behöver vara en förutsättning för att meddela bearbetningskoncession.
– Gruvverksamheten får ändå inte påbörjas innan det finns ett tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva verksamheten. Natura 2000-prövningen passar bättre att göra i samband med mark- och miljödomstolens tillståndsprövning. Min bedömning är att det är juridiskt möjligt att tillämpa en sådan processordning, säger hon.

© Anläggningsvärlden 2016.
info@anlaggningsvarlden.se