Bättre kvalitet på krossat material

vsi_0030

Efterfrågan på högförädlade produkter med hög och konsekvent kvalitet växer stadigt. Därför lanserar Maskin Mekano nu den helt nya VSI 1203 T7, en komplett maskin med VSI-kross, tredäckad sikt och utlastningstransportörer för fyra färdiga fraktioner.

– Med denna helt elektriskt drivna anläggning uppnås en kostnadseffektiv produktion vare sig behovet avser maskinsand till betong, bättre kubisitet eller ett förbättrat kulkvarnsvärde. Med branschledande teknisk support garanteras möjligheten att optimera utrustningen efter varje täkts unika förutsättningar, allt för att reducera oönskad 0-fraktion, minimera slitagekostnaden per ton och maximera produktiviteten, säger Calle Smedeman, säljare på Maskin Mekano.

Maskin Mekano har de senaste femton åren utvecklat och tillverkat siktar i huvudsak för finsiktning där kraven på skarpa och konsekventa siktkurvor är stort. Det innebär att en stor del av verksamheten har kommit att kretsa kring produktion av kvalitetsprodukter. Steget till VSI-krossning är därför naturligt.

Lanseringen av VSI 1203 T7 sker i samarbete med SCP (Scandinavian Crusher Partner AB) som är specialister på krossoptimering och slitgods. Själva krossen tillverkas av Techroq i Sydafrika och är känd för sin prestanda och driftsäkerhet. Flera stationära Techroq-krossar är sedan tidigare i drift i Sverige.

– För oss har det varit viktigt med ett kompetent team kring krossen, berättar Calle Smedenman. VSI-krossning är en komplex process och med rätt kunnande finns det stora möjligheter att ställa in maskinen för att få rätt kvalitet på produkten, men framförallt att reducera slitagekostnaden till ett minimum.

Den första anläggningen finns redan i drift i Skåne och producerar material till ett asfaltverk.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se

VSI_0067_RGB VSI_0086_RGB