Avverkning med pråm i sjön Såken

IMG_0041

Under hösten har Skogssällskapet haft ett annorlunda uppdrag med gallring och slutavverkning på två öar i sjön Såken. Ett uppdrag som innebar pråmtransporter.

– Det var en utmaning att få ihop det speciella uppdraget. Öarna är ganska kuperade och vi har fått göra en del av arbetet manuellt, berättar Gustav. För att arbetet skulle bli så rationellt och effektivt som möjligt, gjorde vi gallringen på en ö och slutavverkningen på den andra ön samtidigt och använde pråm för att transportera både skogsmaskiner och virke.

Johan Björkman är väldigt nöjd med lösningen.

– Pråmen har fungerat bra och vi har nästan inga markskador efter arbetet, konstaterar han.

Gustav Claesson planerar nu den fortsatta skötseln av öarna.

– Marken på de två öarna har mycket hög tillväxt. Mina företrädare har gjort ett bra jobb och när vi nu ska plantera på den ö där vi slutavverkat så gör vi det lite glesare än normalt. Då kan vi klara oss med röjning, slippa en dyr och svår­transporterad gallring och ändå få bra tillväxt på skogen, säger han.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se