Stockholms byggande bromsar in

Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolymernas utveckling i landets regioner, visar att tillväxten för Stockholms läns husbyggnadsinvesteringar nu bromsar in kraftigt. Foto: Per Eriksson
Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolymernas utveckling i landets regioner, visar att tillväxten för Stockholms läns husbyggnadsinvesteringar nu bromsar in kraftigt.
Foto: Per Eriksson

Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolymernas utveckling i landets regioner, visar att tillväxten för Stockholms läns husbyggnadsinvesteringar nu bromsar in kraftigt.

Halvårsutfallet för påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler, visar en ökning med cirka 5 procent 2017, omräknat till årstakt. Detta kan jämföras med helårsutfallet 2016, som innebar en ökning med över 30 procent jämfört med året innan. Inbromsningen märks inte minst på bostadsmarknaden, vilken påverkas av både sättningar i prisbilden och en något lägre takt i nyproduktionen.

”På riksnivå har vi ännu inga tydliga tecken på att konjunkturen i byggbranschen mattas av.” Magnus Klein Ansvarig för konjunkturbevakning på Industrifakta.

Istället väntas husbyggnadsinvesteringar inom industrin öka kraftigt i år och halvårsvolymen är redan i nivå med 2016 års helårsvolym. Magnus Klein, som är konjunkturansvarig på Industrifakta, menar att Stockholmsregionen ofta är tidigt ute med att visa signaler om när konjunkturen vänder och detta gäller både i upp- och nedgångar. På riksnivå har vi ännu inga tydliga tecken på att byggkonjunkturen mattas av.

– 2016 steg husbyggandet med drygt 20 procent och årstakten i första halvårets investeringar indikerar en liknande utveckling i år. Vår riksprognos är dock betydligt försiktigare och visar en ökning med ca 5 procent för det totala husbyggandet 2017 avslutar Magnus Klein.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se