Autonoma fordon ska öka säkerheten på sågverk

Holmen och Södra ska med hjälp av av teknikföretaget Semcon undersöka hur självkörande fordon kan förbättra arbetsmiljön och samtidigt öka säkerheten på sågverk och andra industrianläggningar.

Två av Sveriges största skogsbolag, Holmen och Södra, ska med hjälp av av teknikföretaget Semcon undersöka hur självkörande fordon kan förbättra arbetsmiljön och samtidigt öka säkerheten på sågverk och andra industrianläggningar.

Enligt Semcon är potentialen stor för denna typ av fordon att i första hand transportera virke och sågade trävaror inne på anläggningarna.

Redan nu i höst kommer ledningen för Holmens och Södra produktionsutveckling tillsammans med experter inom autonomi på Semcon genomföra en förstudie. Den innefattar  bland annat processkartläggning för att se vilken process som bäst lämpar sig för autonomi, samt att ta fram en konceptlösning och bedömning av teknikens potential. 

Om förstudien faller väl ut planeras ett pilotprojekt där lösningen testas i skarp produktion med förhoppning om att kunna sätta autonoma fordon i drift inom en nära framtid.

– På sågverk används stora, tunga fordon i en miljö där det idag är oundvikligt att de blandas med fotgängare, vilket kan skapa riskfyllda situationer. Genom att använda autonoma fordon med avancerad sensor- och AI-teknologi kan vi skapa säkrare arbetsplatser och samtidigt förbättra kvaliteten i verksamheten, säger Mats Larsson, Software & Emerging Tech, Semcon.

Både Holmen och Södra driver långsiktiga och målmedvetna säkerhetsarbeten på sina sågverk.

Med ny teknik uppges det finnas mycket att vinna när det kommer till områden som kvalitet, säkerhet och elektrifiering. Även om själva produktionsdelen i sågverken ofta är högautomatiserad finns fortfarande stor potential för autonoma fordon som utför transporterna inne på anläggningarna.

– Vi utforskar kontinuerligt ny teknik och innovativa lösningar för att utveckla vår verksamhet. Att värna om våra medarbetares säkerhet är självklart en topprioritet för oss och därför vill vi gärna utforska potentialen med autonoma fordon, säger Magnus Malmström, platschef vid Holmens sågverk i Iggesund.   

– Utöver förbättrad arbetsmiljö och säkerhet har självkörande fordon visat sig ge goda förutsättningar för elektrifiering, vilket vi ser som en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och något som gynnar vår bransch, säger Tomas Bengtsson, Director Production Engineering, Södra Wood.

Semcon uppger att företaget har lång erfarenhet av att utveckla autonoma lösningar till fordonsindustrin och ser att behovet av den typen av kompetens är stort i många olika branscher. Utöver fordons- och skogsindustrin arbetar Semcon även med autonoma lösningar inom bland annat gruvor, hamnar och flygplatser.

Förstudien kommer att utföras på Holmens sågverk i Iggesund samt på Södra sågverk i Väröbacka.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se