Nu börsnoteras Norditek

Daniel Carlberg, vd Norditek (t.v) och Göran Nordlund, styrelseordförande (t.h) i samband med att teckningstiden för  företagets aktier inleddes.
Foto: Per Eriksson

Den 18 oktober inleddes teckningstiden i Norditek Group AB:s noteringsemission. Teckningstiden löper till och med den 29 oktober.

Erbjudandet uppgår till 26 miljoner kronor och genomförs i form av en nyemission av aktier.

Norditek utvecklar och säljer mobila återvinningsmaskiner och anläggningar inom segmenten avfall, grus & berg och biomassa. 

Enligt Norditek växer återvinningsbranschen både i Sverige och i EU i takt med att mängden avfall ökar som ett resultat av den ökade konsumtionen. Under flera år har allt fler styrmedel implementerats för att främja en cirkulär ekonomi med fokus på materialåtervinning, återbruk och förebygga avfall.

Norditek listas nu på Nasdaq First North Growth Market och innebär förstärkt finansiell ställning genom det nya kapitalet, vilket förbättrar möjligheterna att genomföra strategiska förvärv samt finansiera bolaget framtida expansion. 

– I förlängningen innebär det också att Bolaget kan utöka nuvarande sortiment och leverera ny teknik till nuvarande kundbas samt inleda projekt tillsammans med nya kundsegment och på nya marknader. Som listat bolag kan Norditek dessutom synliggöra den värdetillväxt som Bolaget står inför, skriver Norditek i ett pressmeddelande.

– Norditek Group har alla de epitet som jag anser vara en god grund för en framtida framgångsresa; ett fantastiskt entreprenörsgäng, en lönsam och historiskt bevisad affärsmodell och en trovärdig tillväxtagenda för många år framåt. Att Norditek Group dessutom arbetar för ett mer cirkulärt samhälle gör en investering i Bolaget än mer spännande och inspirerande, säger Göran Nordlund, styrelseordförande i Norditek i en kommentar till listningen.