Kraftigt uppåt för bygghandeln

Branschorganisationen Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex visar att försäljningen ökade med nästan tio procent under årets tredje kvartal jämfört med samma kvartal 2020. Under årets första nio månader uppgick försäljningsökningen till elva procent.

I proffshandeln ökade försäljningen under det tredje kvartalet med drygt nitton procent, jämfört med samma period 2020. Omsättningen i konsumenthandeln minskade med nästan sex procent under samma period.

– Försäljningen till proffshandeln har varit stark sedan i mars. Konsumentförsäljningen har sedan i början av sommaren utvecklats betydligt svagare, men möter under perioden höga jämförelsetal. Jämförelsevis växte konsumentförsäljningen med 19 procent under det tredje kvartalet 2020, jämfört med samma period 2019, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Enligt Byggmaterialhandlarna finns det en stor efterfrågan på byggmaterial i hela landet, då samtliga regioner visar höga tillväxttal. Framöver finns orosmoln gällande varuförsörjningen som riskerar att skapa flaskhalsar i olika byggprojekt.

Av de stora varugrupperna är det trävaror som haft den starkaste utvecklingen där försäljningen ökade med 39 procent under det tredje kvartalet.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se