Nu stiger virkespriserna igen

Leveransvirkespriserna ökade under kvartal tre efter att ha legat still under det andra kvartalet. Priset på sågtimmer ökade med 2,1 procent. Foto: Per Eriksson

Priserna på leveransvirke ökade under årets tredje kvartal efter att ha legat nästan stilla under kvartal två.

Priset på sågtimmer ökade med 2,1 procent och priset på massaved med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal. Det visar färsk statistik från Skogsstyrelsen.

Priset på sågtimmer ökade med 6,3 procent i region Nord under årets tredje kvartal. Det är första gången på två år som priset ökar i regionen. I region Mellan ökade priset på leveransvirke med 3,5 procent medan det nästan var oförändrat i region Syd med en ökning på 0,5 procent.

Även priset på massaved ökade i region Nord, med 3,2 procent. Det är första ökningen i regionen på ett år. Något större var ökningen i region Syd där priset ökade med 3,8 procent medan det var en minskning med 0,5 procent i region Mellan.

Om jämförelsen istället görs mot samma kvartal under 2020 så är utvecklingen annorlunda.

Sågtimmerpriset ökade med 13,0 procent i landet som helhet, vilket är den största ökningen sedan kvartal tre 2014. I region Syd var ökningen 16,7 procent, 12,8 procent i region Mellan och 3,5 procent i region Nord.

Priset på massaved minskade istället med 0,7 procent, vilket är trend av minskande priser i jämförelse med samma kvartal föregående år som pågått i två år. Minskningen var störst i region Nord med 11,0 procent. Sedan minskade leveransvirkespriset med 0,3 procent i region Mellan medan det ökade i region Syd med 3,4 procent.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se