Derome bygger ut sågverket på hemmaplan

Träindustriföretaget Derome påbörjar ombyggnationen av sågverket i Derome som ska leda till en ökning av produktionen och säkra tillgången på sågade trävaror.

Enligt Derome råder det fortsatt ett högt tryck på marknaden för trävaror och efterfrågan förväntas fortsätta öka både i Sverige och på exportmarknaden. Derome investerar därför 400 miljoner kronor i Sågverket i Derome och ökar därmed kapaciteten och tillgången till virke.

– Investeringen innebär att vi bygger ut kapaciteten vid vårt sågverk i Derome och att vi kan möta en ökad efterfrågan hos våra kunder. Investeringen ligger helt rätt i tiden. Samhället måste ställa om till mer klimatsmarta lösningar och förnybart trä är bra för klimatet. Därför känns det bra att många människor vill bo i bostäder byggda av trä, allt fler tror på trä som framtidens material, säger Per Andersson, utvecklingschef på Derome Timber.

Just nu pågår arbetet med en ny virkestork och arbetet med att bygga ut och om timmerintag, såglinje och råsortering. Arbetena förväntas vara klara 2024. Och det är inte den sista investeringen som kommer att ske meddelar Derome.

– Vi kommer fortsätta att utveckla vår produktion för att vidareförädlingen ska bli så effektiv som möjligt och att varje träd nyttjas fullt ut och blir virke, säger Per Andersson. Det känns fantastiskt att vi nått avtal med leverantörerna och att arbetet med att bygga ut vår anläggning i Derome kan sätta igång.

Ombyggnationen ska leda till att årsproduktionen ökar till 450.000 kubikmeter för att i nästa steg öka till 550.000 kubikmeter.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se