Volvo Lastvagnar satsar på fler tankställen för HVO

volvo_hvo

Volvos återförsäljarnätverk satsar på att göra 100 procent HVO tillgängligt för fler. På tio orter kan man nu tanka det förnyelsebara bränslet hos Volvo Lastvagnars återförsäljare. HVO fungerar som vanlig diesel och minskarkoldioxidutsläppen upp till 90 procent.

Volvo Lastvagnar ser ett ökande intresse från både kunder och transportköpare. Den stora utmaningen är tillgängligheten, där bristen på tankställen varit ett hinder för de som vill använda ett alternativ till konventionell diesel.

– Vi hoppas därför att vår satsning på fler bränslestationer ska göra det enklare för de som vill bidra till minskad miljöpåverkan, säger Niclas Jonson, Servicemarknadschef på Volvo Lastvagnar i Sverige.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se