Volvo CE vinner prestigefullt hållbarhetspris

Foto: Swecon.

Rental Project of the Year för sin energihantering, på 2020 års European Rental Awards.

Priserna, som organiseras och bedöms av European Rental Association (ERA), meddelades den 30 juni, på European Rental Awards event, som genomfördes digitalt i år och arrangerades av International Rental News.

Det här oberoende erkännandet från uthyrningsbranschen vittnar om företagets långsiktiga fokus på hållbarhet och enastående förmåga att åstadkomma betydande miljömässiga hållbarhetsförbättringar. Energihanteringsinitiativet som säkrade priset är bara ett av de många projekt som inryms i företagets fokus på miljöhänsyn. Programmets framgång ligger i att bygga en kultur som genomsyrar hela företaget och som handlar om att undvika energislöseri samt att kontinuerligt förbättras.

ERA stödjer den branschutveckling som idag sätter högre värde på entreprenadmaskiners koldioxidcykel under hela maskinens livslängd, vilket förstås börjar med tillverkaren i produktionsfasen.

Volvo CE har varit medlem av WWF:s klimatprogram Climate Savers sedan 2012 och företagets engagemang under 2015–2020 har kretsat kring att åstadkomma en avsevärd minskning av sin globala energiförbrukning och därmed sitt CO2-utsläpp genom hela värdekedjan, vilket uppvisar industriellt ledarskap och utveckling av innovationer i omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle.