Viveka Beckeman lämnar Sveaskog

Viveka Beckeman, chef för stab juridik och fastigheter samt tillförordnade kommunikationschef, lämnar Sveaskog. Viveka tillträder under hösten som ny vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.

Viveka Beckeman har sedan 2012 varit verksam inom Sveaskog. Viveka är även styrelseordförande i SunPine AB som ägs av Sveaskog, Preem och Södra samt styrelseledamot i Setra Group.

 – Under åren på Sveaskog har mitt engagemang för skogsnäringen vuxit sig allt starkare och att få ta nästa kliv och representera hela branschen är något av en drömroll. Inte minst möjligheten att få vara med och bidra till omställningen mot ett fossilfritt samhälle lockar, säger Viveka Beckeman.

– Viveka har på ett mycket framgångsrikt sätt bidragit till att lyfta fastighetsaffärerna på Sveaskog och har utvecklat stab Juridik och fastigheter till en proaktiv och verksamhetsnära funktion. Vidare har Viveka haft god förankring i verksamheten och stöttat organisationen med en bred ansats. Hon är en omtalat god chef och ledare. Det är tråkigt att hon nu lämnar Sveaskog men jag stöttar henne i hennes nya vägval och önskar henne all lycka i den nya rollen, säger Hannele Arvonen, vd på Sveaskog.

Rekrytering av ny chef för stab Juridik och fastigheter har påbörjats.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se