Miljardutdelning på Södras stämma

Foto: Södra

Södras årsstämma beslutade om en utdelning på 1 068 miljoner kronor till medlemmarna. Lena Ek omvaldes som styrelsens ordförande. Kristina Alsér och Magnus Hall valdes in i styrelsen.

Den 3 juni beslutade Södras årsstämma att bifalla styrelsens förslag om en vinstdelning på 1 068 miljoner kronor (1 795), vilket motsvarar 43 procent av resultatet före skatt. Rörelseresultat för 2019 var 2 582 miljoner kronor. Sedan tidigare har styrelsen fattat beslut om att inte ansöka om statligt stöd för de korttidspermitteringar Södra tillämpat under våren. 

– Södra står starkt även i oroliga tider och under pandemin har vi fortsatt kunnat leverera samhällsviktiga produkter och tjänster. Som ekonomisk förening står alltid skogsgårdens ekonomi i centrum och det är viktigt att medlemmarna får del av förädlingsvinsten från förra årets leveranser till våra industrier. Därför är det glädjande att stämman fattade beslut om utdelning, säger Lena Ek, ordförande i Södra. 

Vinstdelningen består av utdelning på virkesleveranser med 10 procent (530 miljoner kronor), utdelning på insatskapital med 8 procent (371 miljoner kronor), och insatsemission med 10 procent (167 miljoner kronor).
 
Med anledning av pågående pandemi hölls stämman digitalt och 200 ledamöter i fullmäktige var utspridda på 20 platser runt om i Södra Sverige.

Totalt behandlades ett rekordstort antal motioner och även dessa hanterades digitalt. Stämman beslutade också om nyval av Kristina Alsér och Magnus Hall till styrelsen. Antalet stämmovalda ledamöter uppgår till nio, alla med en mandattid på ett år.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se