Uppkopplade fordon varnar och förutser halka

uppkopplade_fordon_varnar_for_halka

I vinter rullar cirka 200 bilar med ett nytt system som varnar för halka. Halkvarningssystemet Road Status Information, RSI, förutser och beskriver var och när halt väglag uppstår. Tekniken ska på sikt bidra till effektivare vintervägunderhåll, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

– Genom att trafikanter ute på vägarna samlar in anonymiserad data – som kombineras med väderinformation av olika slag – läggs grunden för en detaljerad bild av väglaget i realtid, säger Hawzheen Karim, projektansvarig på Trafikverket.

Sammantaget ger dessa uppgifter Trafikverket större möjligheter att utför rätt halkbekämpning på rätt plats vid rätt tid till en mindre kostnad. En minskad saltanvändning skulle även bidra till en mindre miljöpåverkan.

– Informationen skulle också kunna delas mellan bilister. På så sätt skulle trafikanterna kunna varna varandra, säger Hawzheen.

Testet är huvudsakligen finansierat av Trafikverket inom ramen för forskningsprogrammet Bana väg för framtiden och samfinansieras med Fordonsforskningsprogrammet och Svenska Byggbranschens utvecklingsfond.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se