Uppdrag: säkra dammar

sakra_kraftverksdammar

Att vara dammägare kräver stort fokus på säkerhet. Beredskapen ska vara hög och riskerna vid oförutsedda händelser måste minimeras.

DAMMSÄKERHET. Regelverket kring dammsäkerhet är i förändring. För två år sedan kom förordningen om dammsäkerhet och därför kompletterades Miljöbalken med paragrafer om säkerhetsklassificering av dammar.

Detta innebär att dammägare måste utreda potentiella konsekvenser vid dammhaveri för varje enskild damm. De ska dessutom föreslå en dammsäkerhetsklass till tillsynsmyndigheten. I sin roll som dammsäkerhetsingenjör på team Vattenbyggnad i Örebro arbetar Norconsults Ylva Helmfrid Schwartz mycket med de här frågorna.

– Liksom tidigare ansvarar dammägarna för egenkontroll och underhåll av anläggningar, säger hon. De är även strikt ansvariga för verksamheten. Det som tillkommit är ökade krav på rapporteringen till tillsynsmyndigheten. Det gäller anläggningar som kan utgöra risk för samhället vid dammhaveri.

Många av Sveriges vattenkraftsdammar är uppförda under första hälften av 1900- talet och byggda enligt den tidens praxis. Förutom nya konstruktionsnormer har det även kommit bättre beräkningsmetoder av höga flöden samt nya miljökrav. Dammsäkerhetsutvärderingar och inspektioner som utförs på anläggningarna är viktiga redskap för att kunna utföra lämpligt underhåll eller uppgradera säkerheten till dagens krav.

– Arbetet med dammsäkerhet är en mycket viktig fråga för såväl kraftbolag och dammägare som för oss konsulter, säger Ylva Helmfrid Schwartz som även har uppdrag som dammtekniskt sakkunnig åt ett antal dammägare.

– Kunden ska känna sig trygg med våra bedömningar av säkerheten på deras anläggningar. Vid behov hjälper vi också till med projektering av åtgärder eller säkerhetsuppgraderingar.

Norconsult har tagit fram ett koncept för konsekvensutredningar åt dem som äger små dammar och inte tidigare har klassificerat sina anläggningar. Huvudsyftet med utredningarna är att se vilka anläggningar som hamnar inom ramen för den nya lagstiftningen och som därmed ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.