Tummen upp för forskningspropositionen

ola-mansson-vd-sveriges-byggindustrier_
Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier.

Den forskningsproposition som presenterades av regeringen den 28 november innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering och bostadspolitik nämns som viktiga områden.

– Det är positivt att hållbart samhällsbyggande är ett av de prioriterade områdena i forskningspropositionen, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

– Det är bra att resurserna till samhällsbyggande och klimatfrågor ökar. Det har vi verkat för tillsammans med IQ Samhällsbyggnad. Regeringens ambitioner på att forskningen ska komma till större nytta i samhället skriver vi naturligtvis under på, säger Ola Månsson.

© Anläggningsvärlden
info@anlaggningsvarlden.se