Furu trendar i Kina

DSCF0847.JPG
Den svenska barrträexporten till Kina ökar stadigt. 2011 överskred den för första gången 100  000 kubikmeter, 2015 var den uppe i 530  000 kubikmeter, och i år beräknas den nå cirka 800  000 kubikmeter. Foto: Per Eriksson.

Från massproducent till storkonsument på bara några år – det fordom så fattiga Kina har genomgått en metamorfos, och svensk träindustri har anledning att se på Kina med nya ögon.

Etiketten Made in China tryckt på massproducerade lågprisprodukter – det har kanske varit svenskens vanligaste beröringspunkt med landet Kina under de senaste decennierna. Men på ett kvartssekel har Kina fördubblat sin bnp, och den unga medelklassen har aptit på västerländsk livsstil.

Den svenska barrträexporten till Kina ökar stadigt. 2011 överskred den för första gången 100  000 kubikmeter, 2015 var den uppe i 530  000 kubikmeter, och i år beräknas den nå cirka 800  000 kubikmeter. Dessutom har man i Kina beslutat att kraftfullt öka träbyggnationen samtidigt som man ska införa stopp för avverkning av de egna naturskogarna, bland annat på grund av illegala avverkningar. Det bedöms öka importbehovet ytterligare.

– Kina är en väldig marknad med en enorm potential, bekräftar Henrik Bertilsson, Setras försäljningschef för Asien och nya marknader, som lagt stort fokus på Kina de senaste åren och mångdubblat sin export hit.

© Anläggningsvärlden 2016.
info@anlaggningsvarlden.se