Nu laserskannas stomvägnätet

wsp_geoskanning

WSP har vunnit Trafikverkets upphandling av datainsamling av stomvägnätet i Sveriges samtliga sex regioner.

Datainsamlingen omfattar laserskanning och fotografering i 360-graders vy och ingår som en del i Trafikverkets uppbyggnad av ett nytt IT-system för att hantera all anläggningsinformation. Arbetet påbörjades i december 2015 och beräknas vara klart 2017.

Det är första gången som hela det nationella stomvägnätet skannas och fotograferas och det rör sig om cirka 17 000 kilometer. Insamlad data ska bland annat användas som underlag för projektering och informationsextrahering inom anläggningen, exempelvis för åtgärder vid drift och underhåll. Datainsamlingen kommer att genomföras via bil med WSPs mobila teknik för 360-graders fotografering och laserskanning.

© Anläggningsvärlden 2016.
info@anlaggningsvarlden.se