Tudelad massavedsmarknad

_W5A0757

Positionskriget om massaveden fortsätter på flera olika fronter runt om i landet och även runt Östersjön. Det skriver Danske Bank i ett nyhetsbrev.

I södra Sverige är signalerna tydliga om en mycket tight situation för massaved. Södras nya Väröanläggning går för fullt och behöver matas med nya volymer, investeringar i Mörrum höjer förbrukningen och ovanpå detta en högre förbrukning av klentimmer. Södra har höjt massavedspriset i två omgångar till 320 kr/m3fub.

– Alla konkurrenter har inte följt med på Södras höjning men här tror vi det blir en utjämning inom den närmaste tiden. Det blir för svårt att hålla emot som köpare i denna marknad, säger Oskar Lindström Skogsanalytiker på Danske Bank Markets Sverige.

I Mellansverige är upplevelsen att det inte är någon massavedsbrist, men heller inte något överskott. Det speciella i denna marknad är att vi har ett tydligt tvåprissystem. Mellanskog, Holmen, med flera höjde barrmassavedspriset redan i somras medan Stora Enso, BillerudKorsnäs och några andra aktörer inte har höjt.

I norra Sverige är marknadssituationen också balanserad för barrmassaveden samtidigt som denna marknad kommer sluka betydligt mycket mer massaved inom en snar framtid.

– Även här har vi en liknande situation med en tudelad prissättning. Här har dock prisskillnaden inte varit aktuell så länge som i Mellansverige. SCA och någon mer aktör håller emot medan Norrskog, Norra Skogsägarna, Holmen, med flera har höjt och ligger nu 20–40 kr/m3fub högre än SCAs prislista. Vår bedömning är att vi här kan få vänta med en utjämning till dess SCA basunerar ut starten för den nya Östrandsanläggningen säger Oskar Lindström avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se