Stark svensk byggmarknad 2017

_W5A0750
I jämförelse med sina närmsta nordiska grannar växte den svenska byggmarknaden starkt i fjol. Det visare en färsk konjunkturrapport från analysföretaget Industrifakta. Foto: Per Eriksson

I slutet på förra året presenterade analysföretaget Industrifakta en konjunkturrapport för de nordiska ländernas byggmarknad under det gångna året.

I jämförelse med sina närmsta nordiska grannar väte den svenska byggmarknaden starkt i fjol.

Årstakten för den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar i Sverige visar under de första tre kvartalen en ökning med 12 procent, vilket kan jämföras med cirka 5 procent i Norge och Finland.

I Jämförelsen hamnar Danmark sist med en minskning med cirka 4 procent.

Under de kommande två åren räknar Industrifakta med att Sverige och Norge utvecklas svagare än sina grannländer Danmark och Finland. 2019 spås Norge och Sveriges husbyggnadsinvesteringar minska med 2–3 procent medan både Danmark och Finland ligger i en tillväxtfas.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se