Trenden bruten för byggvaruförsäljningen

Att svenska husbyggnadsinvesteringar de senaste åren har ökat kraftigt märks inte minst i Industrifaktas analys av byggvaruhandelns försäljningsutveckling. Foto: Per Eriksson
Att svenska husbyggnadsinvesteringar de senaste åren har ökat kraftigt märks inte minst i Industrifaktas analys av byggvaruhandelns försäljningsutveckling. Foto: Per Eriksson

Att svenska husbyggnadsinvesteringar de senaste åren har ökat kraftigt i ett nordiskt perspektiv märks inte minst i Industrifaktas analys av byggvaruhandelns försäljningsutveckling i de fyra nordiska länderna Danmark, Norge, Finland och Sverige.

Jämförelsen visar att medan den svenska omsättningsutvecklingen i den byggrelaterade handeln ser ut att ha bromsat in 2017, verkar både Danmarks och Finlands byggvaruförsäljning att öka. Under perioden 2014-2016 ökade omsättningen i den svenska bygghandeln med totalt närmare 15 procent.

I Norge beräknas tillväxten ha varit cirka 5 procent medan omsättningen i de två övriga nordiska länderna höll sig ungefär oförändrad.

Ännu finns inga färdiga siffror för utfallet 2017 men tendensen indikerar att den svenska och norska byggvaruförsäljningen troligen endast har ökat marginellt medan den finska och danska omsättningen i byggrelaterad handel har växt med cirka 3 procent vardera.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se