Transportstyrelsen vill ha maskinregister

Transportstyrelsen har undersökt möjligheterna att upprätta ett register för arbetsmaskiner. Detta är ett problem när maskinernas utsläpp ska beräknas, menar myndigheten.

Transportstyrelsen har på uppdrag av den förra regeringen undersökt möjligheterna att upprätta ett register för arbetsmaskiner.

Enligt Transportstyrelsen är det på grund av att det saknas kunskap vilken typ av motorer arbetsmaskinerna har och hur de används och var de kommer från som det finns behov av ett register för maskinerna.

– Det saknas idag förutsättningar för just kontroll och styrning av arbetsmaskiners miljöpåverkan, säger Pernilla Bremer, utredare vid Transportstyrelsen.

Myndigheten menar att ett register också skulle underlätta vid marknadskontroll, upphandling och fungera brottsförebyggande mot bedrägerier och stöld.

Norge är ett av få länder som idag har ett register för arbetsmaskiner. Det är främst ett ägarskapsregister som är frivilligt och drivs av en fristående stiftelse.

– Det vi förordar är en annan typ av register, som är mer heltäckande och lagstyrt, som ger förutsättningar för kontroll och uppföljning på ett helt annat sätt, säger Svante Törnquist, utredare vid Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen menar att arbetsmaskiner ger mest utsläpp de första åren. Allmänt finns en garantitid på tre år, vilket gör det lätt att identifiera de maskinerna för registrering under den perioden. Därmed föreslår Transportstyrelsen att nya maskiner och upp till tre år gamlaska registreras. Maskiner avregistreras sedan efter 20 år.

Det är också framförallt maskinstorlekar som används yrkesmässigt – med vikter 1,5 ton eller mer – som föreslås ingå i registret.

Vissa arbetsmaskiner som körs på allmän väg är idag redan registreringspliktiga För att undvika dubbelregistrering ska redan registrerade maskiner undantas från det nya registret.

Just nu pågår ett omfattande teknikskifte då Transportstyrelsen byter it-stödsystem för Väg- och trafikregistret. Det saknas resurser att utveckla ett helt nytt register parallellt, så ett nytt register kan byggas först när teknikbytet är klart. Utvecklingsarbetet kan då ske 2027–2029 och ett nytt register tas i bruk 2030.

Kostnaden uppskattas till 35 miljoner kronor. Transportstyrelsen rekommenderar en finansiering genom årlig avgift på 150–225 kronor och en skyltavgift.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se