Swecon förlänger samarbetet med svenska rallyt

volvo_l60h_rally_sweden-1920x1440

Swecon förlänger sitt samarbete med Rally Sweden under 2020 och med det en fortsatt strävan mot en klimatneutral tävling. Det svenska rallyt är det enda utpräglade vinterrallyt i FIA World Rally Championship (WRC) och tävlingen körs den 13-16 februari i de värmländska och norska skogarna. 

Under parollen “Rally Towards Zero” har Swecon och arrangören förlängt samarbetet och fokuserar även i år på att minimera tävlingens miljöpåverkan. Målet att göra eventet helt klimatneutralt är högt ställt men visar samtidigt hur viktigt miljöarbetet är för både Swecon och Rally Sweden. I samarbetet förser Swecon Rally Sweden med Volvo anläggningsmaskiner före, under och efter rallyt. I strävan att nå målet så körs maskinerna på fossilfri HVO-diesel och är utrustade med motorer som svarar upp mot de allra högsta miljökraven i Steg 5.

“Rally Towards Zero” innebär i övrigt att arrangören bland annat arbetar med att minimera utsläpp genom att värmeproduktion och elproduktion görs via fossilfri HVO-diesel. Dessutom utförs transporter med så hög miljömärkning på fordonen som möjligt och man har valt att ta bort användandet av engångsmaterial i plast under tävlingen. De cirka 200 000 besökarna erbjuds även biobaserade soppåsar för att ta med sig sitt skräp ute på sträckorna för att hålla skogen fri från avfall.

– Vårt långvariga samarbete med Swecon skapar oerhört viktiga grundförutsättningar för oss som arrangör av Sveriges största återkommande sportevenemang att skapa både bättre upplevelser för besökarna samt högre hållbarhet i arrangemanget, säger Rally Swedens vd Glenn Olsson.

Mot den bakgrunden vill Swecon även fortsättningsvis vara med och tillsammans med Rally Sweden se till att minimera miljöpåverkan.

– Budskapet och arbetet med att göra rallyt klimatneutralt stöttar vår strategi att prioritera samarbeten med aktörer som verkar för hållbar motorsport. Vi ser fram mot att hitta ytterligare vägar för att bidra till Rally Swedens högt ställda miljömål, säger Fredrik Rigö, chef för marknadskommunikation hos Swecon.

Swecon står även i år som värd för ”Swecon Road to Rock Arena” i Torsby. Arenan är en del av specialsträckorna SS8, SS16 och SS19 och ligger i ett stenbrott på bekvämt promenadavstånd från serviceplatsen där även Swecons monter kan besökas.

© Anlaggningsvarlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se