Svevia vinner uppdrag i Norge

svevias-flagga

Svevia, ska på uppdrag av OX2 bygga vägar, kranplatser, fundament och internt elnät för Raskiftets vindkraftspark med 31 stycken vindkraftverk.

Svevias uppdrag omfattar nybyggnation av vägar samt förstärkning och breddning av befintliga vägar. För att kunna resa de 180 meter höga vindkraftverken byggs robusta kranplatser och 31 stycken fundament ska gjutas för att resa vindkraftverken på.