Sveriges Byggindustrier positiva till Tomas Eneroth som infrastrukturminister

tomas_eneroth

Tomas Eneroth har i dag utsetts till ny infrastrukturminister. Sveriges Byggindustrier hälsar Eneroth välkommen till en viktig befattning med många stora utmaningar framöver.

– Infrastrukturfrågorna är mycket angelägna och viktiga för Sverige. Inte minst krävs det ytterligare medel för att vi tillsammans ska kunna skapa förutsättningar för att bygga så mycket infrastruktur som möjligt för skattebetalarnas pengar. Allt för att skapa det långsiktigt hållbara samhället. Vi välkomnar Tomas Eneroth i hans nya tjänst och ser fram emot ett gott samarbete, säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier. Sveriges Byggindustrier tackar samtidigt Anna Johansson för ett gott samarbete.

– Anna Johansson har lagt stor energi och kraft på infrastrukturfrågorna. Vi tackar henne för ett gott och konstruktivt samarbete, avslutar Lars Redtzer.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se